De vereniging

 Voor oud-werknemers van de politieregio IJsselland

Wie kunnen er lid worden van de vereniging?

De vereniging SOPIJ is opgericht voor gepensioneerden of vanwege arbeidsongeschiktheid afgekeurde personen. Zij zijn werkzaam geweest in de voormalige politieregio IJsselland. 

Dit kunnen dus zijn oud-werknemers van de rijkspolitie, de gemeentepolitie, de regiopolitie en nu de politie-eenheid Oost.  Zij hebben tot hun pensioen, dan wel arbeidsongeschiktheid gewerkt bij bovengenoemde politiekorpsen, op kantoor, of bij andere ondersteunende diensten.  

Ook oud-werknemers van de politie afkomstig buiten het werkgebied van de voormalige regio IJsselland kunnen zich aansluiten onder de restrictie, dat men slechts lid kan zijn van één vereniging van oud-politieambtenaren.

Inschrijving KvK: 75754878


Het bankrekeningnummer van de SOPIJ is: NL88 RABO 0345 8538 14  t.n.v. Senioren Oud Politieregio IJsselland. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. 


Hoe word je lid van de SOPIJ? 

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je jezelf aansluiten, stuur dan een ingevuld inschrijfformulier (te vinden onder het kopje "inschrijven") naar het ledensecretariaat.  Stuur je het formulier digitaal, dan is ondertekening niet vereist.