De vereniging

 en de activiteiten.

Wie kunnen er lid worden van de vereniging?

De vereniging SOPIJ is opgericht voor gepensioneerden of vanwege arbeidsongeschiktheid afgekeurde personen. Zij zijn werkzaam geweest in de voormalige politieregio IJsselland. 

Dit kunnen dus zijn oud-werknemers van de rijkspolitie, de gemeentepolitie, de regiopolitie en nu de politie-eenheid Oost.  Zij hebben tot hun pensioen, dan wel arbeidsongeschiktheid gewerkt bij bovengenoemde politiekorpsen, op kantoor, of bij andere ondersteunende diensten.  

Ook oud-werknemers van de politie afkomstig buiten het werkgebied van de voormalige regio IJsselland kunnen zich aansluiten onder de restrictie, dat men slechts lid kan zijn van één vereniging van oud-politieambtenaren.

Inschrijving KvK: 75754878

Als vereniging zijn wij verplicht om een jaarlijkse bijdrage te innen. Aan het einde van het jaar doen wij opgave van het aantal betalende leden.  Het verzoek is daarom om uw bijdrage  elk jaar voor 1 november over te maken.

De minimale bijdrage is € 10,- per jaar.

Het bankrekeningnummer van de SOPIJ is: NL88 RABO 0345 8538 14  t.n.v. Senioren Oud Politieregio IJsselland. 


Hoe word je lid van de SOPIJ? 

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je jezelf aansluiten, laat dan je emailadres achter        ( INSCHRIJVEN ).  Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier word je ingescheven als lid van de vereniging SOPIJ. Bij digitale verzending is ondertekening van het formulier niet nodig.  

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is de mogelijk om donateur te worden.  Vul het inschrijfformulier in en omschrijf zo uitgebreid mogelijk, waarom je donateur zou willen worden van de SOPIJ. 

Het bestuur neemt dan een beslissing.. 

Ons oudste lid is geboren op 11 juni 1931. 

Activiteiten 2023.

Voor de eindejaars-/nieuwjaarsbijeenkomst selecteerde het bestuur vier locaties verspreid in de regio, waar de leden van de Sopij samen kunnen komen.  


Kampen

De eerste eindejaars bijeenkomst op donderdag 14 december 2023 was in Kampen bij De Majesteit en werd goed bezocht. Het hoogtepunt was de HighTea.  Er werd weer bijgepraat.
Reactie: Mijn vrouw en ik willen jullie nog bedanken voor de organisatie van de eindejaars bijeenkomst in Grand café De Majesteit in Kampen. Hebben diverse oud collega's (en partners) gesproken. Was zeer goed verzorgd en erg gezellig. Vriendelijke groeten,Jennie en Willem de Jong uit Hasselt.
Via een link kun je foto's bekijken, die in Kampen zijn gemaakt.  Klik hier voor de foto's  

Hardenberg

Ook in Hardenberg bij zaal Mulder op donderdag 20 december 2023, was de opkomst 42 personen. Om onduidelijke reden kwamen 4 mensen niet opdagen. De sfeer was gezellig en het werd door heel veel collega's enorm gewaardeerd, dat de bijeenkomst op een wat kleinere schaal werd georganiseerd in hun eigen omgeving.  Om ongeveer half zes werd de stampotbuffet klaar gezet en het leek er duidelijk op, dat iedereen smakelijk zat te eten.Er waren collega's uit Assen en Berkel-Enschot aanwezig.  Een oproep om mee te werken aan de activiteiten leverde toch weer enkele namen op.  Voor de foto's kun je deze link gebruiken om die te bekijken. 

Zwolle

Op donderdag, 28 december kwamen de collega's uit de regio Zwolle bij elkaar. De locatie in Wijthmen was ideaal met voldoende parkeergelegenheid voor de ruim 100 collega's, die zich hadden aangemeld.  Helaas kon het bestuurslid Tonny er niet bij zijn i.v.m. corona, maar in Stephan was een goede vervanger opgestaan.  De bijeenkomst was erg gezellig en het personeel van de Mol had zich erg ingespannen om het iedereen naar de zin te maken.  Voor Zwolle een mooie afsluiting van het jaar 2023.  Ton en Stephan hebben wat foto's gemaakt, die je hier kunt bekijken. 

Deventer

Donderdag 3 januari 2024 was Deventer als laatste aan de beurt. Daar genoten bijna 40 collega's met hun partners van een heerlijke stamppotmaaltijd bij Hans en Grietje aan de Markt in Deventer. Voor de foto, klik hier.

Bijeenkomst 2023.

De bijeenkomst van de Sopij op 5 oktober was wederom succesvol te noemen. Een 113 collega's kwamen hierop af, waarbij er weer de nodige contacten werden gelegd. 
Onze spreekster, Janny Knol, had een aandachtig publiek tijdens haar betoog over o.a. integriteit.
Uit de resultaten van de enquete kwam naar voren, dat de SOPIJ het helemaal niet zo slecht doet. Veel tevreden collega's.

Voor een impressie hier de foto's Activiteiten 2022.

Bijeenkomst op 27 oktober.

We begonnen met koffie/thee met iets lekkers daarbij. Ongeveer 130 collega's hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om zaal Dijk in Lemele te bezoeken. Na een voorzetje van de vice-voorzitter Stephan, werd Adri bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en werd hij tevens benoemd tot erelid van de SOPIJ. Hierna werd onze nieuwe voorzitter José voorgesteld. De zaal stemde volledig in met haar komst binnen het bestuur.

Arjan Mengerink, hoofd van de veiligheidsregio IJsselland nam daarna de microfoon over en vertelde uitgebreid over zijn rol binnen de veiligheidsregio IJsselland, waarbij de komische noot zeker niet ontbrak.

We sloten natuurlijk af met een bord heerlijke soep en broodjes gezond en croquet. Met tevreden gezichten ging een ieder huiswaarts.

Voor diegene, die de bijdrage voor het komende jaar 2023 nog niet hebben overgemaakt Graag vóór zo spoedig mogelijk actie ondernemen a.u.b.

IBAN NL88 RABO 0345 8538 14

t.n.v. Senioren Oud Politieregio IJsselland. (Vermeld a.u.b. "bijdrage 2023")

De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar.

Foto's bekijken.


Bijeenkomst op 17 maart 

Een dikke 105 collega's kwamen op donderdag 17 maart naar Ripperda in De Nul. Ruim voor half 10 waren de eersten al gearriveerd op de parkeerplaats, die voor 10 uur dus al vol raakte, waardoor uitgeweken moest worden naar een andere plek om de auto te parkeren. Na de koffie met gebak het welkomstwoord van onze voorzitter. De sfeer was heel gezellig en er werd over en weer veel gepraat. Om half 12 kreeg Ramon Arnhem het woord die vooral benadrukte, dat de politie niet tijdig was ingesprongen op het grote aantal collega's, dat de dienst verliet en het weinige, dat er bij kwam. Ook moesten de ogen meer gericht worden op de digitale toekomst. Veel "inbrekers", die normaal gesproken in 1 shift 3 inbraken pleegden konden nu thuis vanuit de luie stoel veel meer activiteiten doen met de computer en het internet.

Hier alle foto's

Hierna werden de broodjes binnen gebracht en konden we genieten van een kopje soep met een broodje. Het werd tijd en langzaam begonnen de collega's hun reis naar huis weer te aanvaarden, waarbij alweer uitgekeken werd naar het volgende moment om elkaar weer te kunnen ontmoeten. 


Activiteiten 2021.

Bijeenkomst 29 juli

In totaal 126 aanwezigen in de Nul bij Op Duur in juli 2021. Een fotoimpressie.  

Bijeenkomsten 2020.

Verdeeld over meerdere dagen konden de leden in augustus een bezoek brengen aan de Koperen Hoogte (Lichtmis) 

De reacties na het bezoek aan de Koperen Hoogte is over het algemeen positief en velen, die nog nooit in de Koperen Hoogte waren geweest, keken hun ogen uit. Het gemis was het contact met de andere collega's, maar daar is in hoofdzaak Corona debet aan. De weersomstandigheden waren fantastisch voor een mooi uitzicht. 


Een fotoimpressie. 

Activiteiten 2019.

Bijeenkomst op 28 november 

Onze laatste bijeenkomsten op bekend terrein was op 28 november. Helaas moesten we Urbana verlaten, aangezien die ophield te bestaan.  Een fotoimpressie. 

De 14e bijeenkomst van oud-werknemers van de politie georganiseerd in het zalencentrum Urbana in Zwolle. De opkomst was overweldigend. Bijna 200 oud-collega's waren present.