Nieuws

Het laatste nieuws/Familieberichten

Familieberichten.

Ziekte:

Herman Marsman: Begin Mei 2021 met de fiets aangereden door een auto. Meerdere botbreuken. 


Overleden: 

Anjo Schneiders, 83 jaar, Hoogezand, 10 juni 2021

Tonny Lange, 77 jaar, Zwolle, 2 mei 2021

Joop de Jong, 75 jaar, Wezep, 16 maart 2021

Wim Schepers, 79  jaar, Hardenberg, 31 januari 2021

Tjibbe Oldersma, 84 jaar, Kampen, 20 januari 2021  

Jan Boesjes, 90 jaar, Dalfsen, 19 december 2020

Wim van Oorschot, 63 jaar, Deventer, 4 december 2020

Henny Klein Ovink, 69 jaar, Deventer, 3 december 2020 

Jan Elzink, 77 jaar, Deventer, 15 oktober 2020

Boudewijn Blum, 72 jaar, Basse, 20 augustus 2020

Jan Jansen, 89 jaar, Hellendoorn, 19 augustus 2020

Peter van Brakel, 78 jaar,  Drachten, 20 juni 2020 (oud korpschef GP H'berg)

René Rodijk, 62 jaar, Haarle, 23 april 2020 (Corona)

Hans Ockeloen, 70 jaar, Nieuwegein, 21 april 2020

L.J. Gewald, 89 jaar,  Zwolle,  15 april 2020

Henk van 't Veer, 59 jaar, Zwolle, 7 april 2020

Gerrit Emaus, 63 jaar, Raalte, 8 april 2020

Verder


Mutaties graag mailen naar het ledensecretariaat.

Carbid schieten

Undercover

Er waren teams, die het carbidschieten aan banden hadden gelegd. De politie moest natuurlijk toezicht houden, Daarvoor gingen collega's under cover de straat op, Wie herkend de collega uit IJsselland? Tip: Politie Kampen, De man met de pet is reeds overleden. De collega met de bril, achternaam begint met een B.

De volgende bijeenkomst.

De geplande bijeenkomst eind 2020 hebben we helaas moeten afblazen.  Het bestuur achtte het niet verantwoord om vanwege de Corona bijeenkomsten te organiseren. De reacties na het bezoek aan de Koperen Hoogte is over het algemeen positief en velen, die nog nooit in de Koperen Hoogte waren geweest, keken hun ogen uit. Het gemis was het contact met de andere collega's, maar daar is in hoofdzaak Corona debet aan.  De weersomstandigheden waren tot nu toe fantastisch voor een mooi uitzicht.  Voor een wandeling rondom de karpervijver was het enthousiasme minder groot.

Van de verschillende dagen zijn wat foto's gemaakt. Kijk zelf maar even.    Koperen Hoogte


Corona

Via diverse kanalen bereiken ons veel berichten van voormalige politiemedewerkers die hun hulp aanbieden in deze corona-crisis. 

Hartverwarmend! 

Op dit moment is echter nog niet te zeggen of, hoe en wanneer we onze voormalige collega's kunnen gaan inzetten. Door de maatregelen van de overheid komt er deels capaciteit in de eenheden vrij, omdat bijvoorbeeld evenementen zijn afgelast. Aan de andere kant vragen de aangescherpte maatregelen ook om meer toezicht vanuit de politie. We kijken steeds naar de juiste verdeling van de capaciteit, zodat het politiewerk doorgaat. Maar uiteraard kan binnenkort blijken dat we toch tijdelijk meer capaciteit nodig hebben. Vandaar dat we de aangeboden hulp willen inventariseren. Samen met de ACP hebben we daarom nagedacht over een werkwijze, zodat politiemensen die nu werkzaam zijn in andere sectoren of die de organisatie hebben verlaten vanwege (pre)pensioen zich centraal kunnen aanmelden. In geval dat de situatie verandert bijvoorbeeld verandering van taakstelling waardoor er ineens veel meer collega's nodig zijn en/of een extreme toename van het aantal zieken, kunnen we deze collega's benaderen om eventueel bij te springen. Het gaat hierbij dan primair om ondersteunende taken. Voormalig politiemedewerkers kunnen zich daarvoor registreren op https://kombijde.politie.nl/coronabijstand. Uiteraard informeren we deze groep tijdig en zijn we transparant dat het hier gaat om een noodscenario. 

Mochten jullie zelf nog contact hebben met voormalige collega's en horen dat zij zich in deze tijd graag voor de politie willen inzetten, verwijs ze dan naar bovenstaande site voor registratie.


Leden

De ledenadministratie is met de komst van SOPIJ opnieuw ingericht. Alle personen, die lid waren voor het officiële ontstaan van SOPIJ zijn aangeschreven zich opnieuw aan te melden. Dit hebben inmiddels ruim 300 personen gedaan.

Het laatste verzoek tot aanmelding is begin februari 2020 de deur uit gegaan richting de collega's, die dat om welke reden dan ook nog niet gedaan hebben aangemeld.  Alleen de collega's, die zich hebben aangemeld worden/zijn lid van de vereniging SOPIJ.  Het personeelsblad 24/7 wordt 5 maal per jaar verzonden naar de leden, die zich hebben aangemeld als lid van de SOPIJ of een andere seniorenvereniging van de Politie.

Daarnaast hebben veel collega's, die de dienst verlieten geen mededeling gekregen van het bestaan van een vereniging van oud-werknemers. Niets is erop tegen om hen hierop te attenderen.

Dan komt 28 november 2019

Op deze datum was de 14e bijeenkomst van oud-werknemers van de politie georganiseerd in het zalencentrum Urbana in Zwolle.  De opkomst was overweldigend. Bijna 200 oud-collega's waren present.  Tijdens deze bijeenkomst zijn foto's gemaakt.  Om de privacy te waarborgen graag via contact aangeven, dat je de foto's wilt bekijken. Je krijgt dan een link toegestuurd om alle foto's te bekijken en/of te downloaden. 


Personeelsblad 24/7    

Het personeelsblad 24/7 verschijnt 5 maal per jaar en wordt ook toegezonden aan de leden van de  SOPIJ.

Helaas zijn er in het landelijk bestand enkele vervelende fouten geslopen. Het kan zijn, dat je het blad wel ontvangt, maar dat de naam op het label niet juist is vermeld. Wil je dit melden, als dit het geval is.  Ontvang je in het geheel geen 24/7, laat het dan ook even weten.  


Commissie Historisch Overzicht Politie IJsselland

Naast de SOPIJ bestaat er ook nog zoiets, als de CHOPIJ, ( Commissie Historisch Overzicht Politie IJsselland).  Deze (ex)collega's houden zich vooral bezig met het in opzetten van een archief, met name de tijd van 1994 tot 2014. Hiervoor worden werkzaamheden verricht op het HCO (Historisch Centrum Overijssel) in Zwolle, waar we met behulp van PC's en scanners proberen het analoge gedeelte te digitaliseren en natuurlijk nog een heleboel andere werkzaamheden. Heb je zin om ook een handje te helpen, meld je dan aan via "INSCHRIJVEN" en geef in het bericht aan, dat je belangstelling hebt voor de CHOPIJ.  De werkzaamheden vinden overdag plaats op doordeweekse dagen tussen ongeveer 9 en 17 uur.  Je mag natuurlijk zelf bepalen wanneer en hoe lang je blijft. Kijk maar eens op: https://historischcentrumoverijssel.nl/fotocollectie-regiopolitie-ijsselland/

Door de Corona maatregelen is ook het HCO tijdelijk gesloten en kunnen de vrijwilligers  niet aan het werk.  De werkzaamheden liggen voorlopig stil.  

De CHOPIJ kun je bereiken via het nieuwe emailadres:  polregijsselland@gmail.com