Nostalgie

Zo was het vroeger

Wie kent het verhaal van de B-compagnie (Ommen) ? Zou een mooie aanvulling kunnen zijn op dit mooie schildje.

Het ontstaan van de personeelsvereniging van Ommen, de "B-Compagnie" komt van deze film. Film komt van You Tube. 

Piet van de Burgt scheef onderstaand verhaal over de B-compagnie.

Personeelsvereniging "De B Compagnie" R.P. Ommen

Begin jaren 80 werd de personeelsvereniging "B Compagnie R.P. Ommen " geboren . Ik zeg geboren, omdat deze nooit officieel is opgericht. Zij werd min of meer uit nood geboren als opvolger van de zogeheten "koffiepot". Dit was een geldpot waarin elk personeelslid maandelijks geld deponeerde om de kosten te dekken voor de aanschaf van het koffiezetapparaat en koffie, suiker en melk om zodoende alle collega's dagelijks van een lekker kopje koffie te kunnen voorzien. ( Kennelijk werd er toendertijd geen thee gedronken) 

Dagelijks werd bijgehouden welke collega's koffie hadden genuttigd middels streepjes op een presentielijst. Dit alles was noodzakelijk omdat de koffievoorzieningen niet van rijkswege werden verstrekt. Alle activiteiten op dit vlak werden verricht door één persoon die beheerder werd genoemd. Eventuele gasten betaalden een kwartje (25 cent) per genoten kopje koffie in een potje dat op tafel stond. Dit alles gebeurde in het politiebureau aan de Hammerweg.

Toen de roep om meerdere voorzieningen groter werd , werd besloten om meerdere artikelen zoals snoep en koeken in te kopen en de verantwoordelijkheid daarbij neer te leggen bij een onderling gekozen bestuur van voorzitter , penningmeester en secretaris. Altijd handig bij afwezigheid van de beheerder. Ondergetekende werd als voormalig beheerder tot voorzitter gebombardeerd en Rob Oosterlaar en Henk van der Heide werden gekozen als secretaris en penningmeester. Een officiële ingangsdatum van deze oprichting is ook nu niet bekend .

Daar de personeelsvereniging nog een naam ontbeerde en de plv. groepscommandant Jan van den Poll, telkens met de waarschuwende vinger kwam dat ons korps, net als in de leger-voorlichtingsfilm " de B Compagnie " te gronde zou gaan aan het nuttigen van al deze versnaperingen, werd met algemene stemmen lachend gekozen voor deze ludieke naam.

In deze tijd werden ook de nachtdiensten (kring surveillances) ingevoerd en werd de roep om meer versnaperingen groter . Er werd een diepvries aangeschaft en al gauw werd het assortiment

versnaperingen uitgebreid met een friteuse en konden ook patat en gehaktballen, kroketten en frikandellen worden verorberd. Ook frisdranken werden aan het assortiment toegevoegd. Ondanks het feit dat er geen toezicht op de betalingen was, was er nimmer geldtekort voor de betaling van de bestellingen. Hulde aan een ieder 

Omdat iedere zichzelf respecterende personeelsvereniging toch wel een wapenschild moest hebben werd het creatieve brein van secretaris Rob Oosterlaar ingeschakeld hetgeen resulteerde in een wapenschild voorstellende : Een vrolijke leeuw (Loeki de leeuw) met politiepet, staande achter een grote letter B met het onderschrift " compagnie " en daaronder weer een lint met het opschrift "pers.ver. R.P.Ommen".

Nadat het personeel in een ludieke actie op koninginnedag 1985 met paard en zelfgebouwde wagen had deelgenomen aan de jaarlijkse optocht en het publiek kennis kreeg van de belabberde huisvesting aan de Hammerweg , kon in 1987 het nieuwe politiebureau aan de Chevalleraustraat in gebruik worden genomen (anno 2024 het zorgkwartier).

Ook hier liet de personeelsvereniging zich niet onbetuigd en werd er onder leiding van bouwmeester Jan Voortman in de kantine en heuse bar getimmerd en kwam er een professionele koelinstallatie onder te staan met als klap op de vuurpijl een echte biertap.

Een bezoek van de voorzitter en de secretaris aan onze partnerstad Recke in Duitsland resulteerde in afspraken omtrent uitwisselingen met onze collega's uit Recke en Ibenburen die zowel functioneel als gezellig waren en waarbij het nodige bier werd genuttigd. Om de kosten te dekken kon voor ons bezoek aan Recke gratis gebruik worden gemaakt van de grote bus van de AVD in Driebergen. Ons nieuwe politiebureau bood voldoende ruimte om de Duitse collega's met alle egards te ontvangen.

Toen begin jaren negentig de samenvoeging tot stand kwam tussen Rijks- en Gemeentepolitie is de B-Compagnie volgens voorspelling van Van den Poll ten onder gegaan. Echter niet vanwege de koeken maar laten we zeggen vanwege de verbeteringen die de samenvoeging zou hebben opgeleverd. Of eenieder zich in deze conclusie kan vinden blijft een vraagteken . Net zoals er geen oprichtingsdatum bekend is, is er ook geen officiële opheffingsdatum van de personeelsvereniging bekend. De vereniging is ook nooit ergens officieel ingeschreven geweest.

Voor zover mij bekend zijn tot op heden alle leden van de toenmalige B-Compagnie blij en trots om te kunnen zeggen dat zij onderdeel zijn geweest van deze personeelsvereniging.

Ommen , februari 2024

Piet van de Burgt.


Het idee achter het ontwerp:

Een schildje met een 'officiële' uitstraling (als ware het een wapenschild van een legeronderdeel) waarbij het vooral duidelijk moest zijn dat de dappere Nederlandse leeuw een dagje vrijaf had en in afwachting was van de door de personeelsvereniging te organiseren activiteiten.

De naam "B-compagnie" is ontstaan naar aanleiding van een (vele malen…..) door Opperwachtmeester J.H. van den Pol verteld verhaal over een militaire instructiefilm "

De ondergang van de B-compagnie", welke hem als jonge dienstplichtig soldaat was getoond. Het betrof een Nederlandse bewerking van Amerikaanse instructiefilm. De film gaat over een goed geoefende compagnie onder goede leiding, die toch wordt verslagen doordat enkele manschappen zichzelf niet goed verzorgen en het materieel slecht onderhouden. De instructiefilm is opgezet als een speelfilm waarbij elk karakter zijn eigen stem heeft. De voice-over is Nederlands gesproken, de stemmen van de personages zijn Engels gesproken maar Nederlands ondertiteld.

De moraal van het verhaal moge duidelijk zijn: Poets je pistool en je schoenen en je kunt de hele wereld aan! Duidelijk? Ja opper…

Rob OosterlaarIn 2006 was de eerste bijeenkomst van oud-collega's in het bureau Koggelaan te Zwolle.

Logo's van Gemeentepolitie

De Sopij is in het bezit gekomen van een paar unieke objecten van de gemeentepolitie. Deze worden aangeboden aan het museum in Langenboom.


 

Museum voor Nostalgie en Techniek.

Velen kennen dit museum nog niet, maar een parel op het gebied van Nostalgie en Techniek bevindt zich in Langenboom.

https://www.museumlangenboom.nl

Hier vind je een schat aan info, die mogelijk verloren zal gaan en die de jeugd van tegenwoordig niet meer kent.  Ook is er een grote afdeling over de Politie. Deze wordt beheerd door Henk Baron. Het museum is op afspraak open en het verdient de voorkeur om als groep dit museum te bezoeken.

Het bestuur denkt erover na om een datum te plannen om als SOPIJ dit museum te gaan bezoeken.  Mocht je belangstelling hebben, laat het dan even weten aan het bestuur. Dat kan via een berichtje via "contact" op deze website.


 

Ons lid Dolf Godlieb heeft de Stentor gehaald.  Het volledige verhaal is te vinden in de Stentor van 8 januari 2022.  De webredactie doet zijn best om het hele verhaal hier te publiceren inclusief de foto's.  Hieronder alvast de korte versie. 
 


Met de blote handen wagons met oorlogsmunitie trotseren.  Actievoerders belemmeren in 1982 rijdende munitietreinen

Dolf Godlieb (75) en Ank Verrips (60) staan in januari 1982 tegenover elkaar als vervoer van Amerikaanse munitie over het spoor in Oost-Nederland acht dagen op rij doelwit is van protest. Hij als politieman, zij als actievoerder. Op uitnodiging van deze krant ontmoeten ze elkaar veertig jaar later voor het eerst bewust en kijken openhartig terug op een bizarre periode.  

Drie koplampen komen in het donker snel dichterbij. Een groepje mensen gaat, met het hart in de keel, met fakkels op een spoorbaan in Deventer staan. Ze doen iets wat nooit eerder in Nederland is vertoond: met niets meer dan hun lijf willen deze actievoerders een grote, zware trein vol oorlogsmunitie dwingen te stoppen.,,Het was spannend en slopend. We vertrouwden erop dat de machinist niet de moed had over ons heen te rijden, maar je wist het niet zeker", zegt Ank Verrips. Zij is een van de actievoerders, 20 jaar oud. ,,We wilden de wereld beter maken."Mirjam de Rijk, 19 jaar, is er ook bij: ,,Terugkijkend vind ik dat we allemaal heel moedig waren, al realiseerden we ons misschien ook niet helemaal wat er kon gebeuren."Menselijke blokkadeDe trein stopt. Vervolgens stapt, zoals vooraf uitgebreid is geoefend, een grote groep van vele tientallen mensen uit het donker de rails op en vormt een menselijke blokkade door twee aan twee naast elkaar te gaan zitten. De munitietrein kan opeens geen kant meer op. Er klinkt gejuich.Negentien keer, verdeeld over acht dagen op rij, brengt in januari 1982 een goederentrein Amerikaanse munitie vanaf de Eemshaven in Groningen naar legerbases in Duitsland. De route loopt onder meer langs Zwolle, Deventer en Arnhem. Stop de munitietrein, is de strijdkreet die door het land gaat. Duizenden mensen demonstreren in Arnhem, Zwolle en Groningen. Honderden melden zich aan voor acties op tal van plekken. Actievoerders komen vooral uit de studentensteden Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Kampen, Deventer en Enschede.De NS registreert zestig bommeldingen, 33 keer een menselijke blokkade en 25 keer een materiële blokkade op de rails. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakt overuren om (nep)bommen te inspecteren en tot ontploffing te brengen. Op 27 plaatsen vernielen actievoerders seinen en schakelkasten, waardoor de beveiliging van overwegen uitvalt. Ook telt de politie nog 49 andere incidenten, zoals stenen gooien naar treinen, tot stilstand brengen van een personentrein, beklimmen van een munitietrein en loskoppelen van met munitie beladen wagons. Deze vormen van sabotage zijn nooit eerder in deze omvang en in deze intensiteit in ons land voorgekomen, verzucht Ed van Thijn in de Tweede Kamer. Hij is dan minister van Binnenlandse Zaken.RampenplannenEr breekt paniek uit bij de autoriteiten. Wat is er gaande? Blijft het hierbij? Hoe reageert Amerika? Wie grijpt in? Tal van gemeenten langs de spoorlijn stellen hun rampenplannen in werking. Minister Ed van Thijn wil dat wordt ingegrepen. Zijn boodschap is duidelijk: menselijke blokkades zijn geen vreedzaam en geweldloos protest, maar een 'levensgevaarlijk strijdmiddel'.De politie valt in die tijd volledig onder het lokale gezag. Landelijke politie moet nog worden uitgevonden en dat plan zal later door deze gebeurtenissen vleugels krijgen. Op dat moment kan de minister niets anders doen dan via de Commissarissen van de koningin en de burgemeesters van gemeenten op de route smeken om afstemming en eensgezind optreden. Dat doet hij ook, bijvoorbeeld met twee dringende telexberichten aan lokale autoriteiten.In diverse gemeenten langs het spoor gaat de beuk erin en komt het tot harde confrontaties tussen politie en actievoerders, zoals in Arnhem en Groningen. In Deventer niet. Daar worden actievoerders hooguit voorzichtig van de rails getild door mobiele eenheid en vervolgens weer vrijgelaten. "Waar blijven we als in ons land mensen het recht op demonstreren wordt ontzegd?", is de verklaring van de Deventer locoburgemeester Bernard Duimel. Idealistische jongelui...

Dolf en Ank
Dolf en Ank

Uit de oude Schoenendoos

Op de website rijkspolitie.org is veel te vinden over de toenmalige Rijkspolitie. Zo maar een greep uit die website, maar ga zelf eens kijken en ontdek, hoe het er vroeger aan toe ging.

Opleidingen en Musea

Opleidingsscholen.  bron: rijkspolitie.org

De Rijkspolitie in de jaren 70.  bron: You Tube

De Cloese, Lochem.  bron: Wikipedia

Politiemuseum Henk Baron. bron: Henk Baron

Alle Politievoertuigen van vroeger en nu  bron: politievoertuigen.nl

Opleiding Rijkspolitie deel 1   en deel 2   bron: You Tube

Verkeers- en Landgroepen

Verkeersgroep Zwolle  bron: rijkspolitie.org

Landgroep Ommen. bron: rijkspolitie.org

Landgroep Avereest    bron: rijkspolitie.org

Landgroep Gramsbergen.  bron: rijkspolitie.org

Heel veel info over het oude district Zwolle.  bron: rijkspolitie.org

Politie Rotterdam jaren 90  bron: You Tube

Kijk voor de aardigheid eens op de website rijkspolitie.org 

Franke Bootsma in een Porsche

Honderd is prima


In de Autoweek van 5 november 2020 stond op pagina 16 een artikel met de kop Honderd is prima. De schrijver schreef onder andere dat snelheidsovertredingen niet anoniem bestraft moeten worden. Hij verwees naar vroeger toen de Porsche bemanningen van AVD je aanspraken op onverantwoord rijgedrag. Naast het artikeltje stond een foto afgedrukt van een politie Porsche met een agent achter het stuur. Wat bleek mij nu, dat dit de Porsche was die door de gemeentepolitie Zwolle in het jaar 1968(dus 52 jaar geleden) was aangeschaft, met achter het stuur hoofdagent Franke Bootsma. Een foto van het betreffende krantenartikel uit de Zwolse Courant dat nog in mijn bezit is, voeg ik hierbij. Kenteken van de Porsche HL-10-42. Het was een tweede hands met een invoer kenteken. (HL Hollands Leed). 

Bron: collega

Rijks- en Gemeentepolitie

Heb jij er wel eens over nagedacht waar het logo van de Nederlandse politie eigenlijk voor staat? Als je goed kijkt, is het namelijk best een bijzonder logo.

Orde

Kort na de Tweede Wereldoorlog was het een chaos in Nederland, de politie bestond eigenlijk niet meer. Maar om het land weer op orde te krijgen, was er wel politiemacht nodig die de orde kon herstellen en controleren. Op 8 november 1945 werd besloten twee politiediensten op te richten. Gemeentes met meer dan 25.000 inwoners vielen onder de gemeentepolitie en de kleinere steden en dorpen vielen onder de rijkspolitie.

Eigen logo

Beide politiediensten hadden hun eigen logo. Dat van de gemeentepolitie bestond uit een achtpuntige ster met in het midden een wetboek en maretakken. Het wetboek staat voor de Nederlandse orde en de maretakken staan voor liefde en vrede. Het logo van de regiopolitie bestond ook uit een achtpuntige ster, maar had in het midden een vlam van een granaat. Deze vlam staat voor waakzaamheid.

Nieuw

Na een reorganisatie in 1993 werd de verdeling in rijks- en gemeentepolitie opgeheven. Er ontstonden regiokorpsen. En daar moest een nieuw logo voor komen. Het nieuwe logo heeft het wetboek uit het logo van de gemeentepolitie en de ontploffende granaat in het midden uit het logo van de rijkspolitie. Het is een mooie combinatie van onze wetten en de waakzaamheid die daarvoor moet zijn.

Politiebureau's IJsselland

Welke herken jij?

Wil je nog meer foto's bekijken?

Voor foto's van vroeger

Klik op het logo voor meer.

Tijdens de bijeenkomsten worden foto's gemaakt. Wil je die bekijken, dan kan dat. Vanwege de privacy worden de foto's niet hier getoond, maar kun je de link naar de foto's opvragen op de pagina CONTACT. 

Aanvullen foto's rijks- en gemeentepolitie. 

Zoals je ziet zijn er veel foto's van de rijkspolitie geplaatst. De oorzaak laat zich raden.  Er zijn weinig foto's van de gemeentepolitie (Zwolle) beschikbaar. Heb je nog foto's en wil je deze beschikbaar stellen. ( Voor plaatsing op de website) Scan ze in en stuur ze naar de webredactie. Kun je niet scannen laat het dan weten. Ik kan het wel. U krijgt de foto's natuurlijk onbeschadigd retour inclusief een bestand met de foto's digitaal. 

Heb je tijdens U loopbaan iets leuks meegemaakt, stuur dit verhaal dan naar de webredactie, Als het kan wordt deze geplaatst op deze website, zodat een ander daar ook van genieten.

Rijkspolitie films.

Rijkspolitie werving deel 1        bron: You Tube

Rijkspolitie werving deel 2             bron: You Tube

Rijkspolitie 's-Graveland.                 bron: You Tube

Gemeentepolitie Voorburg/Den Haag.      bron: You Tube

Verkeersgroep Alkmaar       bron: You Tube


Politie Zwolle 

Team Noord (omstreeks 2000) 

Van links naar recht bovenste rij:

Froukje, Judith, Hans, Ellie, Jack, Albert, Pieter, Nienke, Irma, Arjan, Ruud, Gerda, Monique

Gehurkt:

Renee, Rene R *, Henk, Michel, Herman, Piet.

Welk jaar ? 

Foto is genomen in de hal van het buro van de politie in Zwolle, Groot Wezenland 29a. Wie weet wanneer en wie staan op de foto?  ( De kwaliteit van de foto is slecht, maar betere is er niet.)

v.l.n.r. staand: 

v.l.n.r. gehurkt


Groot Wezenland 29a

Een luchtfoto van het buro in Zwolle, welke in 2006 is afgebroken en waarvoor in de plaats is gekomen, de uitbreiding van de rechtbank Zwolle.

Mercedes VJ-40-10

Deze bus was rond 1960 in het bezit van de politie Zwolle. Wie kan er meer vertellen over deze bus, die hier is gefotografeerd in Assendorp bij een verkeersongeval. 

Graag reacties naar websopij@gmail.com

Carbidschieten

Undercover agenten.


Er waren teams, die het carbidschieten aan banden hadden gelegd. De politie moest natuurlijk toezicht houden, Daarvoor gingen collega's undercover de straat op, Wie herkend de collega uit IJsselland? Tip: Politie Kampen, De man met de pet is reeds overleden. De collega met de bril, achternaam begint met een B.