Welkom op de website van de SOPIJ

 Geniet van je pensioen en blijf in contact.

 Voor oud-werknemers van de politieregio IJsselland

Mutaties, ziektes, overlijden etc. graag via Contact naar de webredactie

In 1993 ontstond door een landelijke herindeling van alle politiekorpsen de regiopolitie IJsselland. Voor die tijd waren er gemeentepolitiekorpsen en het Korps Rijkspolitie. Deze korpsen gingen in elkaar op. In 2013 was er opnieuw een reorganisatie en ontstond de nationale politie. IJsselland ging toen op in de politie-eenheid Oost van de nationale politie.

In het jaar 2005 zijn alle gegevens van oud-werknemers van de voormalige gemeentepolitiekorpsen en de rijkspolitie uit de regio IJsselland verzameld in één bestand samen met de inmiddels gepensioneerden van de toenmalige regiopolitie IJsselland.  

Zonder een officiële status zijn er vanaf 2005 jaarlijks bijeenkomsten voor oud-medewerkers en later ook voor oud-medewerkers van politie-eenheid Oost georganiseerd.

Op verzoek van de Nationale Politie is de vereniging SOPIJ opgericht op 4 september 2019 bij notariële akte en daarna ingeschreven in de Kamer van Koophandel met als doelstelling om de contacten tussen de oud-werknemers, waartoe ook vanwege arbeidsongeschiktheid afgekeurde collega's behoren te onderhouden namens de nationale politie.

Wat is er nieuw op de website? 

13 juni 2024:  Activiteit 2024. 

15 april 2024:  Henne (flits) is overleden. Info

30 maart 2024: Het Blauw Magazine is weer verschenen.

22 februari 2024:  Ontvang jij pensioen van het ABP?  

Dan heb je jaren te weinig ontvangen.   Klik voor Info 

27 mei 2024:  Familieberichten en overleden collega's.